Kontakt

SINE QUA NON TS Centrum Telemarketingu Sp. z o.o.
ul. Rudna 14
41-214 Sosnowiec

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000316541
NIP: 644-340-92-57
REGON: 241027073
Wysokość kapitału zakładowego: 150.000,00 zł

tel.: 032 364 40 00